Vi är ett kreativt kooperativ som agerar partner för upplevelseindustrin med inriktning mot restaurang, hotell, butik och kontor. We take Care of Concepts.


OM

Vi krossar deadlines och tankenötter.

Våra uppdragsgivare anlitar oss när det är dags att förverkliga utvecklingsprojekt inom koncept och nyetablering. Vårt arbetsfält spänner över design, planering, etablering och koordinering likväl som guidning och ledning av underentreprenörer, arkitekter och specialister. Vi designar, gestaltar och stylar. Allt för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

När vi pratar koncept så förstår vi vikten av alla delar; estetik och effektivitet, drift och funktion, upplevelsen kring service, mat, dryck, musik, inredning och känsla.
SERVICE

En topplista av saker vi gör, så att du inte behöver.

Vi;

  • Identifierar ett projekts viktigaste milstolpar utifrån ett 360 perspektiv med ambitionen att materialisera konceptuella ambitioner.
  • Utvecklar konceptbeskrivningar, -presentationer och manualer för visualisering och beslutsunderlag.
  • Säkerställer att processer fortlöper enligt plan, det innefattar även avtal, kontrakt och tillstånd kopplade till ett projekt samt kontakt med hyresvärdar och fastighetsägare.
  • Vi utvecklar inrednings- och designkoncept med funktion och drift i fokus.
  • Identifierar och minimerar risker samt kommunicerar projektets utveckling för projektdeltagare och projektägare.
  • Ansvarar för upphandling av entreprenörer och leverantörer.
  • Formulerar standarder och villkor för att skapa effektivitet och besparingar.

...bland mycket annat.
KUNDER

Ett suveränt urval av varumärken va?

about-logos